Showing 1 Result(s)
אנשים עם מוגבלויות
שילוב אנשים עם מוגבלויות

שילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה הישראלית

אנשים רבים קמים בבוקר ויוצאים לעבודה. אנשים אלה דואגים גם לפרנסתם של משפחותיהם. ניתן לומר כי אמנם תיאורטית מדובר בשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה בכל רמות החברה, אך הבקשה לתעסוקה עדיין חסרה. למה לשלב אנשים עם מוגבלויות בחברה? על פי סקר האגודה המרכזית לסטטיסטיקה, לשמונה אנשים בישראל יש מוגבלות כלשהי. כמחצית מהאנשים עם מוגבלויות אינם …