Showing 1 Result(s)
עבודה נגישה לבעלי מוגבלות נפשית
עבודה נגישה ותעסוקה לבעלי מוגבלות, תעסוקה, משרות וכח אדם

כיצד יוזמות ישראליות הופכות את התעסוקה לנגישה יותר עבור אנשים עם מוגבלויות נפשיות?

מדוע תעסוקה נגישה היא קריטית לאנשים עם מוגבלויות נפשיות? תעסוקה נגישה ממלאת תפקיד מרכזי בחייהם של אנשים עם מוגבלויות נפשיות. זה לא רק עניין של פרנסה; זה עניין של טיפוח עצמאות, בניית דימוי עצמי והשתלבות בחברה. עבור רבים עם מוגבלויות נפשיות, האתגר אינו רק התסמינים של מצבם, אלא גם המחסומים שהם נתקלים בהם בכוח העבודה. …