Showing 1 Result(s)
משכנתא הפוכה
ייעוץ משכנתאות, משכנתא הפוכה, קבלת משכנתא הפוכה

מימוש הפוטנציאל של הפנסיה: היתרונות האסטרטגיים של משכנתא הפוכה

מהי משכנתא הפוכה ומדוע כדאי לשקול אותה בפנסיה? משכנתא הפוכה היא הסכם פיננסי המיועד לבעלי בתים בני 62 ומעלה, המאפשר להם להמיר חלק מההון העצמי בביתם למזומן. פתרון חדשני זה מספק לפנסיונרים את הגמישות לשפר את הכנסתם ללא הנטל של תשלומי משכנתא חודשיים. כיצד פועל תהליך קבלת משכנתא הפוכה? כדי להיות זכאים למשכנתא הפוכה, על …