Showing 1 Result(s)
הדרכה וטיפולים רגשיים ונפשיים

מהי פסיכותרפיה טראנספרסונלית? ‏

פסיכותרפיה טראנספרסונלית היא טיפול אלטרנטיבי שמסתכל על תודעה במונחים של מצבי אנרגיה גישה זו מורכבת יותר מפסיכותרפיה מסורתית ומדגישה את ההבדל בין ציפיות החברה שלנו זה גם לוקח בחשבון את ההנחות של דתות רבות ומדגיש את הצורך למצוא אמת וחופש אולטימטיביים שמתעלה על האגו שלנו. בניגוד לפסיכותרפיה קונבנציונלית, פסיכותרפיה בין-אישית יכולה להועיל מאוד למי שסובלים …