Showing 1 Result(s)
דרכון רומני, אזרחות רומנית

דרכון רומני – מהן הדרישות?

הדרכון הרומני הוא מסמך המעניק לבעלים את הזכות לנסוע למדינות השונות בהן המדינה חברה. הערך שלו מבוסס על כמה יקר הדרכון של המדינה הוא לאזרחיה. היא הוצגה על ידי ממשלת רומניה ב-21 בינואר 2002, עקב עליית הגירה והצורך להבטיח אבטחה טובה יותר לדרכונים ולמסמכים אחרים. הדרכון תוכנן להידמות לאלה המשמשים ברמה הבינלאומית והאירופאית. האזרחות של …