דירוג חברתי

  • דירוג חברתי
    דירוג חברתי

    מערכת הדירוג החברתית בישראל (וסכנותיה)

    ממשלה שרוצה לעודד ציות עשויה להשתמש בציונים כדי לתגמל התנהגות טובה או להעניש התנהגות רעה. הממשלה משתמשת כעת במידע ממעקב, מדיה דיגיטלית ומקורות אחרים. הם גם משתמשים באלגוריתמים כדי ליצור דירוגים חברתיים. הדירוג קובע אם אדם הוא אזרח טוב, רע…